Styrgruppen för svensk biblioteksförenings regionavdelning Södra Svealand bjuder in till en digital föreläsning och diskussion kring boken Klaras läsprepp! Onsdagen 26 maj kl 15:00- ca 16:30

Klaras läsprepp! Att främja läsning bland barn och unga

MEDVERKANDE: Klara Önnerfält

Klara Önnerfält har varit både barn- och skolbibliotekarie och har arbetat med läsfrämjande i 15 år. Hennes förhoppning med Klaras läsprepp! Att främja läsning bland barn och unga är att de som jobbar med barn, unga och läsning ska kunna ta det läsfrämjande arbetet till en ny nivå genom att basera läsfrämjande aktiviteter på forskning kring vad som faktiskt motiverar barn och unga att läsa

Anmäl dig här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Yd4wk0P-k-IryOc-YhBeCaC7VqSWslMkyVifOsDTzFUQjRWR0VSSkQwS0Q4MkNXUExFNkFaSktPWS4u

 SISTA ANMÄLNINGSDAG Onsdagen 12 maj 2021

Länk till TEAMS-mötet skickas ut i maj.

För frågor om arrangemanget kontakta:

Anne Ljungdahl, e-post ab.ljungdahl@gmail.com mobil 070-2226496

Varmt välkommen till ett inspirerande boksamtal!

Hälsingar

Styrgruppen för svensk biblioteksförenings regionavdelning Södra Svealand

Cajsa Broström, Anne Ljungdahl, Camilla Göthberg, Katarina Möller & Katarina Ylikiiskilä