Välkomna till en halv kompetensutvecklingsdag med tema tillgänglighet!

Dagen kommer att innehålla bland annat föreläsningar av Ulla Bohman som har mångårig erfarenhet av lättläst text och klarspråk samt Laila Blideskog som är utvecklingsledare neuropsykiatri på Forum för Brukarinflytande. Det kommer att finnas tid för workshop med utvärdering.

Programmet ser ur som följer:

13.00 – Välkommen
13.10 – Vad är tillgänglighet? – Ulla Bohman
13.30 – Tillgänglighet utifrån barnperspektiv och Forum för brukarinflytande – Laila Blideskog
14.15 – Fika
14.30 – Tillgänglig information: introduktion och workshop – Ulla Bohman
15.50 – Sammanfattande diskussion
16.15 – Summering med tips och råd för ökad tillgänglighet – Ulla Bohman
16.30 – Eftermiddagen avslutas

Fu måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening för att delta – Bli medlem här!
Deltagande är gratis och föreningen bjuder på fika under eftermiddagen!

Max 40 personer. Först till kvarn gäller.

Till anmälan

Anmälan dig senast 14 november.

Med vänlig hälsning, Svensk Biblioteksföreningens regionförening Stockholm-Uppsala-Gotland genom Camilla Zetterberg (camilla.zetterberg@ub.uu.se)