Välkommen till en konferens för dig som vill utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie.

Ett aktivt skolbibliotek kan vara en mycket viktig resurs i elevernas lärande. Skolbibliotek som har ett nära samarbete med lärare och skolans övriga verksamhet blir en värdefull del av det läsfrämjande arbetet och elevernas utveckling inom medie- och informationskunnighet.

SIFUs årliga konferens Skolbibliotek är en mötesplats för dig som vill ta nästa steg och utveckla ditt skolbibliotek och din roll som skolbibliotekarie. Bland de inbjudna föreläsarna finns både experter och representanter från framstående skolbibliotek som ger dig inspiration, ny kunskap och många goda exempel som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Under dagarna fördjupar vi våra kunskaper inom bland annat källkritik, AI och desinformation, läsfrämjande insatser, kvalitetsuppföljning, samverkan med övrig skolverksamhet och hur vi med små medel kan göra stora skillnader i att öka läslusten hos eleverna.

På efterfrågan är det nu möjligt att delta på konferensen digitalt. Programmet är under uppbyggnad och nya talarpass presenteras löpande.

Läs mer och anmäl dig via SIFU:s webbplats.