Den 5 oktober 2023 bjuder Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek (NCS) in till en konferens om skolbiblioteksutveckling med betoning på organisation.

Konferensen vänder sig till dig som är skolbiblioteksutvecklare och andra med samordnande funktioner inom skolbibliotek samt era chefer. Konferensen kan även vara intressant för dig som arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Håll utkik på NCS:s webbsida för mer information och anmälan som öppnar i slutet av augusti.