Välkommen till en dag för reflektion och samtal på temat: stök i biblioteken.

Vi inleder med några teoretiska perspektiv och ingångar. Efter lunch berättar biblioteksmedarbetare om sina erfarenheter. Vi får även lyssna på företrädare för det civila samhället som på olika sätt är verksamma i biblioteken och engagerade i frågan.

Vi hoppas att dagen blir ett tillfälle för fler perspektiv i samtalet om stök samt en möjlighet att knyta kontakter med kollegor.

Detaljerat program inom kort på:
http://regionbiblioteket.se/kalendarium/konferens-om-stok-i-biblioteken/ (nytt fönster)

Kostnad: 700 kr (exklusive moms)
Lunch sker på egen hand.

Anmälan:
Namn, bibliotek, kommun, fakturaadress, organisationsnummer och eventuella behov (kostönskemål med mera) till regionbiblioteket.kultur@sll.se

Sista anmälningsdag: 29 mars

Regionbibliotek Stockholm
Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting