Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar en bilateral kulturpolitisk dialogdag som lyfter upp olika aktuella kulturpolitiska teman i båda länderna.

Dagen erbjuder en bred programpalett av samtal och du kan välja om du vill delta på plats på Hanaholmen (med begränsat antal sittplatser) eller om du vill följa diskussionerna på distans. Deltagandet är gratis men förutsätter förhandsanmälan senast den 12.11.2020. Länkarna till webbinarierna sänds till de anmälda på morgonen den 13.11.2020.

Dagen inleds med ett samtal mellan statssekreterare Helene Öberg och överdirektör för kultur-och konstpolitik Riitta Kaivosoja om kulturen som en bärande del av våra välfärdssamhällen.

Alla samtal simultantolkas från finska till svenska och svenska till finska. Även webbinarierna erbjuder simultantolkning.

Programmet ordnas av Hanaholmen i samarbete med Undervisnings-och kulturministeriet i Finland, KULTA rf, Finlands kommunförbund, Sveriges kommuner och regioner, Finlands översättar-och tolkförbund, Finlands biblioteksförening, Länsteatrarna i Sverige, Folk & Kultur, Sveriges författarförbund samt Dansk forfatterforening, CEATL, Kulturrådet.

Läs mera nedan och anmäl dig på Hanaholmens webbplats