Kursen arrangeras i samarbete med Biologiska museet i Lund 5-6 november.

Här kan du läsa mer och anmäla dig, öppnas i nytt fönster!

Kursen pågår under två dagar. Både teoretiska och praktiska delar ingår såväl som ett grupparbete i ett magasin.

Kursens innehåll:

  • IPM-koordinatorns roll samt hur påbörjar man arbetet
  • Mögel
  • Skadedjur
  • Dokumentation och uppföljning
  • Städning och vad man bör tänka på
  • Ohälsosamma ämnen i samlingar, skyddsutrustning och hälsofrågor
  • Identifiering och dokumentation av påträffade skadedjur

Föreläsare: Niklas Apelqvist, intendent inom zoologi, Naturhistoriska riksmuseet; Lisa Nilsen, konservator. Lisa Nilsen Kulturvård. Erica Bloom, forskare och mikrobiolog, RISE. Maria Dalin, kemist (kemiska hälsorisker), Arbetsmiljöverket samt Toby Gough, konservator Riksarkivet.

Kostnad: 4000 kr exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, två luncher och fika.

Foto: Hans D.J. Wallengren.