I höst arrangerar Svenska barnboksinstitutet en kurs i att skriva barnbokskritik. Som deltagare får du teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Föreläsare och workshopledare är idag verksamma kritiker, författare och forskare.

Kursen riktar sig till dig som redan skriver barnbokskritik i tidningar och tidskrifter och vill fördjupa dina kunskaper, till dig som på andra sätt och i andra medier (t.ex. bloggar) presenterar och anmäler nyutkomna böcker för barn och unga, och till dig som i dag inte är verksam som kritiker men som är nyfiken och vill börja.

Föreläsare och workshopsledare är bland andra Mats Berggren, författare, Ulla Rhedin, kritiker, och Mia Österlund, docent vid Åbo Akademi.

Kursledare är Åsa Warnqvist, forskningsledare vid Svenska barnboksinstitutet.

All information om kursen samt hur du ansöker finns på www.sbi.kb.se/barnbokskritikkurs

#barnbokskritikkurs

Kontakt: info@sbi.kb.se