Nu kan du lämna förslag till nominering till Unescos Världsminnesprogram.

Under perioden 1 februari–30 april 2024 finns möjlighet att lämna förslag till nya nomineringar till Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. Kommittén ansvarar för samordning av landets världsminnen och bereder nya nomineringsförslag.

Världsminneskommittén kommer i denna utlysning att prioritera dokument eller arkiv som kan skildra breda samhällsperspektiv utifrån olika aspekter. Av ansökan ska materialets ägarskap, förvarande, unicitet och tillgänglighet tydligt framgå.

Lämna förslag till nominering

Sista dag att lämna förslag är 30 april 2024.

Nomineringsprocessen sker i flera steg. Världsminneskommittén tar emot förslag till nomineringar. Under andra halvåret 2024 väljer kommittén ut de förslag som går vidare i processen. Slutligen gör den utvalda institutionen en formell ansökan i samverkan med Världsminneskommittén. Ansökan sänds vidare av Världsminneskommittén till Svenska Unescorådet som fattar beslut om att nominera förslaget till Unesco. Nomineringsprocessen beräknas ta minst två år.

Kriterier och krav för ett världsminne samt Riktlinjer för institutioner som förvaltar världsminnen liksom mer information om våra svenska världsminnen finns att läsa här, länk öppnas i nytt fönster.

Kriterier i sin helhet finns på Unescos hemsida, pdf öppnas i nytt fönster.

Unescos Världsminnesprogram arbetar för skydd och tillgängliggörande av världens dokumentarv. Idag finns åtta dokumentarv som utsetts till världsminne i Sverige. På Unescos lista över svenska världsminnen finns idag Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Codex argenteus – Silverbibeln, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar samt vårt senaste världsminne Tryckfrihetsförordningen 1766.

Frågor kan ställas till varldsminnen@riksarkivet.se

Kontaktperson Maria Larsson Östergren, sekreterare Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet.

Du kan även läsa mer på Riksarkivets hemsida, länk öppnas i nytt fönster.

Foto: Unsplash.