Fredrik Hanell, doktor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet inleder vårens serie kvällsföreläsning:

”Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I min avhandling har jag studerat mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. Jag kommer under föreläsningen att prata om hur synen på lärande vid förskollärarutbildningen är en viktig orsak till hur, och varför, digitala redskap används.”

Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub!

Photo by Peter Feghali on Unsplash