Hur kan vi arbeta kring läsning för vuxna med intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning? En dag kring lättläst litteratur och digital delaktighet där vi sätter fokus på tillgänglighet, inkludering, nya metoder och samverkan.

Välkomna till en studiedag för alla som arbetar med samordning och verksamhetsutveckling på nationell, regional eller lokal nivå, inom t.ex. regional biblioteksverksamhet, studieförbund, intresseförbund eller omsorgsverksamhet. Kom och ta del av kunskap och goda exempel kring hur vuxna med intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning får tillgång till läsning utifrån sina egna förutsättningar. Boka in en dag för erfarenhetsutbyten, inspiration och nya idéer.

Ur programmet
  • Lättläst: Vad gör en text lättläst och hur arbetar man med att skriva lättlästa texter? Åsa Wengelin, forskare vid Göteborgs Universitet, och författaren Mats Ahlsén förklarar och berättar.
  • Digital delaktighet: Hur utnyttjar vi tekniken för läsfrämjande och hur kan vi genom läsning främja inkludering i det digitala samhället?
  • Workshop där vi diskuterar projekt, metoder och samverkan för att ge målgrupperna tillgång till läsning i ett digitalt samhälle.

Pris: Studiedagen är avgiftsfri

Till anmäl