Hur kan vi arbeta kring läsning för vuxna med intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning? En studiedag med fokus på metoder, samarbeten och litteratur.

Dagen riktar sig främst till alla som arbetar läsfrämjande på regional och nationell nivå, t.ex. läns- och regionbibliotek, studieförbund, intresseförbund, Kulturrådet och kommunförbund.

Läs mer och anmäl dig (ny flik)