Välkommen till träff med Expertnätverket för folkbibliotekschefer!

Under träffen kommer vi bland annat att prata kring utkastet till nationell biblioteksstrategi ur ett folkbiblioteksperspektiv samt boken Makten och ärligheten: ledarskap i praktiken.
Det är bra om man har läst både utkastet och boken innan träffen!

Här kan du läsa hela programmet som pdf, öppnas i nytt fönster!  

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening – Bli medlem

Till anmälan

Anmäl dig senast 28 september