Distansarbetet har kommit för att stanna och undantaget har blivit rutin också inom biblioteksbranschen. Coronavåren, då stora delar av Finland distansarbetade, visade att produktiviteten inte nödvändigtvis är knuten till fysisk närvaro under bestämda tider.

Men distansarbete ställer nya krav på arbetstagare och arbetsgivare. Det kräver också nya lösningar, rutiner och ett nytt slags förtroende.

Hur kan man arbeta tillsammans i team om alla eller en del är på distans? Hur kan man leda sin personal med gemensamma spelregler mot gemensamma mål? Hur kan man sköta kommunikationen och som ledare se sin personal och dess välmående?

Vi träffas – på distans – för att diskutera det nya normala inom arbetslivet. Varmt välkommen!

Till anmälan

Program

9.15 Uppkoppling till Zoom

9.30 Välkommen!

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket

9.40 Att leda i ovisshet

Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Johanna Hansson har tillsammans med Elisabeth Aldstedt skrivit boken Makten och ärligheten: ledarskap i praktiken (2017) och föreläst utgående från den på RFV:s Bibliotekschefsmöte 2018. Johanna är biträdande överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek, men med lång erfarenhet från folkbibliotek. Hon kommer att prata mycket utifrån erfarenheterna på universitetet, men knyta an till folkbibliotek – som fortfarande är hennes främsta referenspunkt. Johanna Hansson är också ordförande för Svensk biblioteksförening.

10.30 Frågor och diskussion

10.45 Paus

11.00 Ledarskap av teamarbete på distans

Emma Nordbäck, forskardoktor, Företagsledning och organisation, Hanken

Emma Nordbäck forskar i ledarskap och samarbete i team över distans, såväl som i självstyrda organisationer. Särskilt är hon intresserad av vad framtidens arbete har i beredskap för organisering, kommunikation och ledarskap.

11.45 Frågor och diskussion

12.00 Sammanfattning och avslutning

Kontakt:

Om programmet – Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi

Om uppkoppling och teknik – Anneli Haapaharju, anneli.haapaharju@vaasa.fi

Arrangörer:

Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet tillsammans med ÅKE – den svenska samarbetsgruppen för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag

Bild: Jimmy Pulli.