Välkomna till nätverksträff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.

Datum: 22 april 2022
Tid: 09.00-16.30
Plats: Svensk biblioteksförening lokaler, Oxtorgsgränd 2 111 57 Stockholm (T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan-Malmskillnads-gatan)

Program

09.00 Drop in fika med smörgås

09.20 Välkomna. Kort information om dagen.

09.30 Föreläsning och workshop ”Får jag finnas här-Likabehandlingsfrågor och bibliotek”
Mattias Järvi är utbildad bibliotekarie och jobbar som bibliotekarie i Enköping kommun. Har sedan 2014 föreläst och diskuterat antisvart- rasism i den offentliga debatten; brinner starkt för frågan om jämlikhet och likabehandling inom bibliotekssektorn.
Likabehandlingsfrågor handlar om rättvisa. Rättvisa att inte bli diskriminerad, rättvisa till jämlik lön och karriärsmöjligheter, detta anser jag är en ödesfråga i ett allt mer segregerat och ojämlikt samhälle. ”

Milia Rahman Olsson är verksam som bibliotekarie samt föreläsare i frågor om rasifierade bibliotekariers erfarenheter i deras profession. Hon tar avstamp i sin kandidatuppsats  ”Får jag finnas här?  – 8  rasifierade bibliotekariers erfarenheter i bibliotekarieprofessionen” från Linnéuniversitetet. Hon är bosatt i Östersund med sin partner och barn. Hon älskar bibliotek och brinner för folkbildning och drivandet av kritiskt bibliotekarieskap i Sverige.

11.30 Samtal och delande av tankar kring flyktingmottagandet på biblioteken nu.

12.00 Lunch

13.00 KOLL – antirasistiska kollektivet på KRUT
Att identifiera sig som antirasist ar blivit allt viktigare för unga. Projektet tar vara på ungas engagemang mot rasism och understryker samtidigt nödvändigheten av att gemensamt arbeta antirasistiskt och demokratiskt över generations- och socioekonomiska gränser. Medverkande: Marit Mevold, Malmö stadsbibliotek, Sarah Hirani, från tidskriften Mana, Rickard Sjöholm, Malmö stadsbibliotek.

14.30 Information från MLC (Mångspråkiga lånecentral)
Anders Söderbäck, Petter Södrin

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 MTM om vad som är på gång inom språklig mångfald.
Ellen Follin, Mångspråksbibliotekarie

15.50Avslutning, utvärdering och önskemål inför kommande träffar

16.30 Slut

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 15 april 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!
  • Kontaktperson: Barakat Aldammad – Barakat.Aldammad@lidkoping.se  

Till anmälan