Välkommen till BTJ:s digitala heldagsevent Skolbibdagen, i år med temat Likvärdig skola. De tar ett helhetsgrepp om skolan och landar i skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet.

De premiärsänder eventet den 25 oktober och håller det tillgängligt fram till den 19 november 2022. Dagen riktar sig till skolchefer, rektorer, lärare och skolbibliotekarier. Forskaren Fredrik Zimmerman pratar om varför pojkar presterar sämre än flickor i skolan och vad vi kan göra åt det, läraren Anne-Marie Körling pratar om hur vi metodiskt kan väcka läslust hos elever, Nicolas Lunabba – verksamhetsledare för organisationen Hela Malmö – kommer att prata om vad unga i socioekonomiskt utsatta områden bär med sig när de kommer till skolan, med rektorer om hur skolbiblioteket kan utgöra en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och med skolbibliotekarier från Alléskolan i Åtvidaberg och Carl Engströmsgymnasiet i Eslöv.

Läs mer om eventet här, öppnas i nytt fönster!