Idag sprids skönlitteraturen i allt högre utsträckning i olika medier och engagerar fler än traditionella läsare.
I ett aktuellt forskningsprojekt studerar vi levande rollspel (lajv) som bygger på litterära verk, till exempel Hamlet, Fröken Julie, Ett dockhem och Jane Austens romaner. I projektet försöker vi besvara frågor som: Vad händer när en litterär berättelse omsätts i lajv? Hur kan man förstå den berättelse som skapas, individuellt och kollektivt, och vilka berättartekniker används? Hur känns det att förkroppsliga karaktärer och skeenden från skönlitteraturen? Hur tar sig deltagarna an sociala normer och hur kritiseras normerna inom lajvet? Med utgångspunkt i dessa frågeställningar försöker vi förstå hur hur nya litterära praktiker förändrar läsupplevelsen.

Petra Ragnerstam och Sara Bjärstorp är båda doktorer i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning och forskar vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet.

Välkommen till vårens tredje och sista kvällsföreläsning! Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub!

Photo by Paolo Nicolello on Unsplash