Välkommen till ett livesänt samtal om läsningens betydelse, skolbibliotekens roll och vad regeringen och lokalpolitiker bör göra för att vi ska kunna vända utvecklingen.

Om livesändningen

Läskunnighet är en nödvändig förmåga för att klara sig i dagens samhälle. Bristande läsförmåga leder till utanförskap, svårigheter att få ett jobb och att göra sin röst hörd. I Sverige har vi länge varit oroliga över försämrad läsförmåga och minskat läsande, nu senast efter den internationella mätningen PIRLS som visade att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker och att skillnaderna mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar ökar. Trots att alla partier säger sig vara positiva till skolbibliotek har mindre än hälften av svenska skolbarn tillgång till ett riktigt skolbibliotek, hur kan det komma sig?

Datum och tid: 6 september kl. 08:15–09:00 via Svensk biblioteksförenings Facebook-sida. Samtalet kommer också att kunna ses i efterhand.

Medverkande:

Gustav Fridolin, tidigare utbildningsminister och statlig utredare av skolbibliotek

Viktor Elm, tidigare fotbollsproffs, engagerad i läsfrämjande i skolor och idrottsrörelsen

Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening

Samtalet leds av Matilda Westerman, författare och opinionsbildare.