Välkommen till lunchseminarium torsdagen den 27 maj klockan 12.00-12.45. ”Förorten svarar” är en enkätmetod som kartlägger digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp. Seminariet redovisar resultat från rapporten och inbjuder till samtal.

Rapporten handlar om hur internet, digitala verktyg och applikationer används av invånare i en svensk förort med hög etnisk mångfald. Studien genomfördes i Skäggetorp några månader innan covid19-pandemin bröt ut och frågan om digital kommunikation och deltagande har sedan dess blivit ännu mer viktig. Under seminariet går vi igenom några av de centrala resultaten och samtalar tillsammans med seminariedeltagarna om hur dessa kan förstås.

Moderator: Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket
Arrangörer: Karin Skill och Ahmed Kaharevic, forskare vid Linköpings universitet och författare av rapporten
Finansiärer: Forskningsrådet Formas, samt Verifiering för Nyttiggörande vid Linköpings universitet
Plats: Zoom, länk skickas efter anmälan.

Till anmälan