Välkommen till en fortbildningsdag för dig som jobbar på skol- eller folkbibliotek i Blekinge-Kronoberg. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket i samarbete med utbildnings-förvaltningen, Växjö kommun och Växjö bibliotek.

Tid: torsdag 6 december 2018, kl. 9:30 – 15:30
Fika, mingel och registrering från kl. 9:00
Plats: Växjö bibliotek, Västra Esplanaden 7
Dagen är kostnadsfri. Anmälan senast 12 november. Begränsat antal platser.
Anmälan: https://a.entergate.se/kulturforvaltningen/mangspraksdag

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Charlotte Goobar, charlotte.goobar@stockholm.se eller Maria Björn, maria.Bjorn@vaxjo.se

PROGRAM (ORDNINGEN PRELIMINÄR):

Fika, mingel & registrering

Tillsammans är vi starka – mångspråkssatsning från grunden på gymnasiebibliotek …och hur gick det sen? – Sara Gagge, Polhemsskolan, Gävle

Mångspråksbiblioteket i Växjö – böcker på över 30 olika språk för Växjöskolornas barn och elever, 0 – 20 år – Gun Ring och Juliane Straub, Mångspråksbiblioteket, Växjö

Aktuellt från Internationella biblioteket – om e-boksprojekt, boktipsblogg och interbib.se – Charlotte Goobar, Internationella biblioteket

Lunch på egen hand

Transspråkande i teori och i praktik på skolbiblioteket på Grönkullaskolan – Gudrun Svensson, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet och Miranda Rydell, Grönkullaskolan, Alvesta

Mångspråksbiblioteket i Stockholm: uppbyggnad, urval, inköp och utmaningar inför framtiden – Ingalill Åkesson-Hedqvist, Medioteket, Stockholms utbildningsförvaltning

Fika och avslutning

Väl mött!

Hälsningar,

Charlotte Goobar
Utvecklingsledare
Internationella Biblioteket

Maria Björn
Verksamhetsutvecklare
Utbildningsförvaltningen, Växjö kommun

Caroline Svensson
Enhetschef team Barn och Unga
Växjö stadsbibliotek

Foto: Alexander Hall