Marskonferensen, arrangerad av bibliotek i Umeå, har i år fått temat ’Kan innehålla spår av lärande – biblioteket som kunskapsförmedlare’.

Konferensen startar den 15 mars med föreläsningar och filmat material och avslutas med en livesänd interaktiv konferensdag den 23 mars.

Marskonferensen är ett samarbete mellan olika bibliotek vilket gör att den tar upp aktuella frågor för all bibliotekspersonal på alla bibliotek. Arrangörer är: SLU:s bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek och Regionbibliotek Västerbotten. Svensk biblioteksförening i Västerbotten är också delaktiga.

Konferensen består av två delar, först en dryg vecka med tillgång till filmade, korta föreläsningar som konferensdeltagarna kan se när det passar, sedan en livesänd konferensdag med en keynote-föreläsning, ett litterärt inslag, olika valbara workshops, panelsamtal och möjlighet till mingel.

Keynoteföreläsare är Anna Tebelius Bodin, pedagog, talare och författare med fokus på psykologin bakom hur vi lär. Hon kommer att berätta om vad du önskar att du visste om hjärnan, inlärning och motivation.

Årets litterära inslag blir författaren Mian Lodalen som delar med sig av hur hon skrev romanen om Lisa och Lilly utifrån material i KB:s samlingar.

För att hålla lågan uppe framför skärmarna erbjuds rolig pausgympa med Sofia Åhman.

Sista anmälningsdag är 8 mars.

Avgiften är 600 kr för ordinarie och 100 kr för studenter, pensionärer och arbetslösa.

Marskonferensen har en ny grafisk profil för att öka igenkännandet. På konferensens webbsida går det läsa mer: https://marskonferensen.wordpress.com/