Ämnen och innehåll i årets konferens
  • Shared Reading
  • Brukarmedverkan i forskning
  • Mäta forskning
  • Den fysiska lärmiljön
  • Systematiska översikter
  • Studentaktiverande insatser
  • Läkaren som patient
  • Söktekniker
  • Black Open Access
Om konferensen

Medicinska bibliotekskonferensen är ett forum för dialog, inspiration och fördjupad diskussion om bibliotekens stöd till forskning och lärande inom medicin, vård och hälsa.

Konferensen arrangeras vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken.
Arrangörer för konferensen 2021 är Medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.

Välkommen till inspirerande vårdagar online!

Anmäl dig till konferensen här (öppnas i nytt fönster)

Kontakt: medbib2021@med.lu.se

Följ oss på Instagram #medbib2021