Boka in Medicinska bibliotekskonferensen i kalender redan nu.
Programmet innehåller spår som Open Access, lärandemiljöer och undervisning, den medicinska bibliotekarien, systematiska översikter och framtidsspaning.
Därutöver finns möjlighet att fördjupa sig i ämnen som COUNTER 5, klinisk bibliotekarie, alternativa accessvägar, biblioterapi, informationskompetens med mera.
Sista anmälningsdag: 31 mars.