Välkommen till en eftermiddag om hur nyhetsmedia förändrats och hur det förändrar oss!

Vi får lyssna till Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för NORDICOM och Jonas Ohlsson som forskar på frågor som rör mediebranschens ekonomiska utveckling vid NORDICOM.

Tid: 12 september kl 13.30-16.00
Plats: Stadsbiblioteket Göteborg, Hörsalen

Vi vill ha din anmälan senast den 8 september. Arrangemanget är kostnadsfritt.
Om du har frågor, kontakta svbfvast@gmail.com

Program:
13.30 Välkommen!

13.40 Kampen om uppmärksamheten – trendspaning i Mediebarometern
Karin Hellingwerf, forskningsinformatör NORDICOM
Ulrika Facht, forskningsinformatör NORDICOM

14.00 Kampen om nyheterna – sociala medier och algoritmernas betydelse för hur vi uppfattar och förstår världen
Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för NORDICOM. Ingela forskar om medielandskapet, mediernas innehåll och publik.

14.40 Kaffe med frukt och kaka

15.00 Kampen om finansieringen – Vem betalar för journalistiken? Den teknologiska utvecklingens påverkan på mediemarknaden.
Jonas Ohlsson, forskare som arbetar med ekonomiska och strukturella mediefrågor vid NORDICOM.

15.40 Diskussion: Framtid och förutsättningar för nyhetsmedier i ett digitaliserat medielandskap
Ingela och Jonas framtidsspanar och svarar på frågor från publiken.
Varmt välkommen!
Styrelserna för Svensk Biblioteksförening Väst och SFIS Väst