Välkommen på en medlemskväll med glögg och möjlighet att diskutera föreningens visionsarbete!
Generalsekreterare Karin Linder kommer och presenterar utkastet till vision och ståndpunkter. Karin leder en workshop där vi tillsammans lämnar inspel till föreningens visionsarbete.

Det kommer att finnas glögg och jultallrik från Östgöta kök och kvällen innehåller också ett quiz med fina priser.
Kostnad 100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem – det går bra att bli medlem på plats.
Swish alt kontant betalning görs på plats.

Vi samlas vid Hörsalen på Linköpings stadsbibliotek kl. 18:00.

Obs! Föranmälan görs här – anmälan senast 27 november.

Varmt välkommen!