Välkommen till ett seminarium om morgondagens bibliotek under Järvaveckan i Stockholm.

Bibliotekens demokratiska uppdrag blir allt viktigare. I Malmö satsas stort på Rosengårdsbiblioteket som nyöppnat med tre gånger så stora, moderna lokaler. På skolbiblioteken i Järva arbetar bibliotekarier med att stärka språk-, läs- och skrivutveckling. Vilka politiska insatser behövs för att stärka biblioteken i Järva? Vilken roll spelar Rosengårdsbiblioteket i sin stadsdel, och vilken roll skulle folk- och skolbiblioteken i Järva kunna spela om de alla fick rätt förutsättningar?

Huvudarrangör för seminariet ”Morgondagens bibliotek: Hur biblioteken kan bli en demokratisk kraft?” är Författarförbundet, medarrangör är Svensk biblioteksförening.

Medverkande: Matilda Westerman, moderator och författare, Torun Boucher, äldre- och kulturborgarråd (V), Stockholms stad, Jan Jönsson, oppositionsborgarråd (L), Stockholms stad, Cilla Dalén, skolbibliotekarie, Enbacksskolan i Tensta, Stockholms stad och Sabina Dethorey, biblioteks- och stadsutvecklare, Rosengårdsbiblioteket, Malmö stad.

Läs mer om seminariet på Järvaveckans hemsida, länk öppnas i ny flik.

Foto: Unsplashed.