Välkommen till ett unikt tillfälle för kreativa och utvecklande möten mellan praktiker och forskare!

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Det är ett tillfälle för dig i professionen att ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom BoI och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Enskild medlem i Svensk biblioteksförening: 1 000 kronor
Övriga: 1 400 kronor

Anmäl dig senast 8 oktober.

Anmälan och information om konferensen och programmet