Välkommen till den digitala sändningen MUCF idag där bland annat EU-skolvalet diskuteras.

Sändningens innehåll

  • Under sändningen presenteras årets Ungidag-rapport.
  • Politiska ungdomsförbund diskuterar möjligheter och utmaningar med ungt politiskt engagemang.
  • Unga politiker pratar om sitt engagemang.
  • Socialminister Jakob Forssmed, skolminister Lotta Edholm och EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke om varför skolvalet är viktigt och om ungas roll i demokratin.
  • MUCF lyfter demokratistegen tillsammans med Skolverket och Forum för levande historia. Under sändningen diskuteras även kommuners möjligheter att stärka ungas delaktighet på olika nivå genom ett gott exempel från Dalarna. Slutligen får deltagarna följa med i arbetet mot EU-skolvalet och en paneldebatt på EU-nivå.

Sändningen arrangeras 26 mars kl. 11.00–12.00 via MUCF:s YouTube-kanal.

Har du påsklov den 26 mars och inte möjlighet att följa sändningen live? Anmäl dig som vanligt så kan du se avsnittet i efterhand.

Läs mer och anmäl dig via MUCF:s hemsida.

MUCF står för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. ”MUCF idag” är myndighetens digitala serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhället. Med hjälp av sakkunniga och externa gäster MUCF upp en aktuell fråga med utgångspunkt i myndighetens senaste kunskap i ämnet. Varje avsnitt varar i 45–60 minuter.

Foto: Unsplash.