Hur kan de lokala biblioteken skapa tillit och framtidstro? Hur kan biblioteken bidra till egenmakt och på riktigt vända sig till invånare i olika åldrar som vill utveckla sig själva och stadsdelen?

Välkommen till en bibliotekskonferens med erfarenhetsutbyte som kommer att fördjupa diskussionerna kring hur dagens folkbibliotek kan bidra till det demokratiska samhällets utveckling.

Målgrupp: biblioteksmedarbetare, chefer och politiker, med flera intresserade.
Deltagande: konferensen inklusive lunch och fika är kostnadsfri. Obligatorisk föranmälan.

Sista anmälningsdag: 5 november 2024.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.