Välkommen till digital nätverksträff med Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna!

Program 9 december

08:45-09:00 Teknikkoll och digitalt mingel

09:00 Välkomstord och information om dagen

09:05 Elisabet Rundqvist och Bagir Kwiek, Kungliga biblioteket samt Eeva Östberg, Finlandsinstitutet om arbetet med resursbiblioteken för NM

09:15 Diskussion i grupper om bibliotekspersonalens tankar kring, frågor om och önskemål angående resursbiblioteken för NM

09:30 Återsamling i stor grupp, genomgång av gruppdiskussioner

09:45 Erica Forsgren, Universitetsbiblioteket LTU, om Sanningskommissionens arbete

10:00 Paus

10:10 Coppelie Cocq, Umeå universitet, om makt/koloniala aspekter av klassificering och metadata.

10:30 Frågestund och diskussion

10:40 Lars Iselid, Umeå universitet, om arbetet med språksökning och samisk facett i söktjänst

10:55 Frågestund och diskussion

11:00 Fikapaus

11:15 Regine Nordström och Annette Kohkoinen, Polarbibblo, presentation och lägesbeskrivning

11:35 Frågestund och diskussion

11:45 Information och diskussion om nätverket

11:55 Avslutande ord, övergång till frivilligt eftersnack.

12:00-12:30 Frivilligt eftersnack i två grupper; bibliotekspersonal och rättighetsbärande bibliotekspersonal enligt anmälan

Anmälningsinformation:
  • Sista anmälningsdag är 6 december
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller representant för institutionell medlem – Bli medlem här!
  • Möteslänk till Teams skickas ut dagarna före träffen.

Till anmälan