Denna träff skjuts fram till hösten pga covid-19.

Linköpings UB bjuder in till träff för högskolebibliotekens nätverk för Forskarservice tisdagen 31 mars – onsdagen 1 april 2020.

Tema för vår träff blir denna gång Akademisk (o)redlighet och
Doktorandresan.

Programmet är preliminärt. Under våra två dagar kommer det också finnas möjlighet till visning och rundvandring i det nya Studenthuset som också inhyser Vallabiblioteket.

Sista anmälningsdag är den 17 mars.

Klicka här för att anmäla dig till träffen (nytt fönster)

Kontakt: forskningsstod@bibl.liu.se

Fotograf: Emma Busk Winquist. ©Linköpings universitet