Välkommen till digital nätverksträff med tema nyhetsbrev!

Vi kommer få ta del av föreläsningar om hur olika bibliotek arbetar med att skapa nyhetsbrev. Tanken är att träffen ska vara givande både för dig som redan jobbar med detta själv och för dig som inte har börjat, men som är nyfiken och vill ha inspiration och tips.

Datum: 10 mars 2022
Tid: 13.00-16.30
Plats: Digitalt möte.

Program

13.00–13.10 Mötet inleds

13.10–13.35 Karlstads universitetsbibliotek, Nadja Neumann

13.40–14.05 Trafikverkets bibliotek, Jessica Olofsson

14.10-14.35 Institutet för språk och folkminnens bibliotek, Maria Grennall

14.35-14.50 PAUS

14.50-15.15 Högsta domstolen, Sofia Sternberg

15.20-15.45 FMV:s bibliotek, Patrik Ekeroth

15.50–16.15 Vitterhetsakademiens bibliotek, Susanna Strömberg och Annalena Cronemo

16.15–16.25 Nytt från Svensk biblioteksförening, Lisa Gemmel

16.25–16.30 Avslutning

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 2 mars 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan