Välkommen på nätverksträff!

Nu är det dags för en nätverksträff för oss i nätverket studerande och nya bibliotekarier.

Vi kommer under en respektfull diskussion diskutera bibliotekarien som aktivist. Vi diskuterar ramar, former och metoder snarare än sakfrågorna. Hur förenar man bibliotekarierollen med arbetet för mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor? Gränsdragningar och gråzoner: balansen mellan ens privata och professionella jag? Kan där finnas en motsättning?

Datum: 18 februari 2022
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

Program

13.00 Välkomna

13.10 Samtal med Tamara Laketic Karlsson och Eleonor Pavlov

Tamara Laketic Karlsson arbetar som bibliotekarie på Täby bibliotek och är initiativtagare i HBTQ+ frågor. Är engagerad i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för HBTQ+ frågor samt i IFLA:s SIG för LGBTQ+. Eleonor Pavlov, barnbibliotekarie, Folkbiblioteken i Lund. Jobbar till vardags främst med inköp och katalogisering, men också strategiskt med barnverksamhet i organisationen. Är kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med HBTQ+.

14.00 Bensträckare

14.10 Samtal i smågrupper

15.00 Tack för idag!

Läs gärna dessa artiklar på förhand:

Debattartikel: https://www.biblioteksbladet.se/ideer/debatt/bibliotek-ska-vara-trygga-for-transpersoner/

Intervju: https://www.biblioteksbladet.se/nyheter/ovantat-harda-reaktioner-om-transpersoners-rattigheter/

 

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 11 februari 2022
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Till anmälan