Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in till årets nätverksträff om forskningsbibliotekens pedagogiska roll på temat ”nya sätt att undervisa”.

Nätverksträffen, som sker under två dagar, kommer att delas upp på två olika platser på Göteborgs universitet. Den första dagen hålls på Humanistiska fakulteten och andra dagen i Sahlgrenska akademins lokaler. Det är även möjligt att delta digitalt via Zoom. Hela programmet publiceras i början av oktober.

Mer om temat: Nu när vi har återgått till våra campus sker undervisning i allt högre utsträckning i våra fysiska miljöer igen. De senaste åren har vi dock lärt oss en massa nya sätt att undervisa som inkluderar nya digitala verktyg, ökad närvaro på digitala plattformar, flippade upplägg och vi har fått en ökad förtrogenhet med teknik. Detta har säkerligen lett till en hel del nya idéer och spännande projekt! Vi är nyfikna på hur era erfarenheter tagits tillvara sedan återgången. Att vi dessutom har alltmer undervisning och resurser digitalt öppnar upp för bättre möjligheter att samarbeta kring och dela resurser. Vilka goda exempel och idéer för framtida sådana samarbeten finns?

Lust att bidra till programmet för nätverksträffen? Göteborgs universitet välkomnar förslag där deltagarna engageras och aktiveras, genom exempelvis: workshops, rundabordssamtal, dialogkafé (en idé eller fråga som du vill diskutera i en mindre grupp), eller ”10+10”, det vill säga en kort presentation + frågor och svar.

Skicka in ditt förslag
Skicka in ditt förslag senast 30 september. Du kan skicka förslag både till huvudträffen och till doktorandutbildningsspåret. Skicka ditt förslag till följande e-postadress: nfpr2022@ub.gu.se.

Är du intresserad av att delta, och/eller vill läsa mer om vad du bör tänka på när du skickar in ditt förslag till programmet? Läs mer här, länk öppnas i ny flik.