Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotek med Äppelhyllor bjuder in till en nätverksträff på Umeå stadsbibliotek under temat Tillgänglig verksamhet och tillgängliga program.

Tips: för den som har tid och möjlighet pågår även Littfest 16-18 mars. Littfest är Umeå internationella litteraturfestival. Läs mer på littfest.se

Datum: 16 mars 2023
Tid: 09.00-16.30
Plats:Umeå stadsbibliotek, Kulturhuset Väven, Umeå

Program

9.00 Drop-in med fika. Presentation när alla är på plats.

9.30 Visning av plan 4 och Äppelhyllan

10.45 Presentation av Umeå biblioteks organisation, pedagogtjänster och regionala samarbeten
Regionbibliotek Västerbotten berättar om projektet Bibliotekssmart, ett samarbetsprojekt för ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning samt om en inventering av kompetensbehov på biblioteken

11.25 Presentation av tillgängliga skolprogram för barn och unga

12.15 Lunch

13.00 Prova på sagodramalek i sagorummet

13.30 Fortsatt presentation av riktade öppna program samt anpassningar i ordinarie program

14.45 Diskussion och erfarenhetsutbyte under fika
(förslag på ämnen: t.ex. nytt namn på Äppelhyllan, formuleringar och marknadsföring, programvara, bildstöd och TAKK)

15.45 Utvärdering med enkät samt visning av ”Mina grupper” på Svensk biblioteksförenings webbsida

16.30 Avslut

Kontaktpersoner för nätverksträffen: Anna Croné e-post: anna.crone@umea.se, telefon 073-073 32 62 och Hanna Frizén Nordström e-post: hanna.nordstrom.3@umea.se, telefon 070-699 26 67

Anmälningsinformation:
  • Anmälan senast: 2 mars 2023
  • Träffen har ett begränsat antal deltagare.
  • Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem – Bli medlem här!

Anmälan via medlemssidan
Svensk biblioteksförening går nu över till att använda medlemssidan för kommunikation och anmälningar till evenemang. När du trycker på knappen Till anmälan nedan, kommer du till medlemssidan. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in väljer du ”Kommande evenemang” och anmäler dig. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om inloggningen.  Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Till anmälan