Det kan nogle gange være vanskeligt at finde den gode litteratur, særligt hvis den skal være på danske eller skandinaviske områder, men hvad er der af tips og tricks? Og hvor er faldgruberne? Hvordan får man lavet en god søgelog, og hvad kan man bruge et program som NVivo til i behandlingen af ens søgeresultater? Denne temadag sigter på at lægge nogle gode redskaber i værktøjskassen, der kan bruges til at hjælpe bl.a. forskere og ph.d.-studerende i deres litteratursøgningsproces.

Programmet er vedhæftet, og der er åbent for tilmelding på: https://dfdf.dk/event/nefus-inviterer-til-temadag-om-den-svaere-soegning/