Nu är det dags att nominera till Läromedelsförfattarnas pris. Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.

Den totala prissumman är minst 250 000 kronor fördelad på tre kategorier. Nomineringen är öppen för läromedelsförlag, skolbiblioteksorganisationer, ämneslärarföreningar, nationella resurscentrum och lärarutbildningar. Sista dag för nomineringar är 30 maj.

Kriterier

Ett grundläggande kriterium för priset är att författarnas verk ska vara framställda och utgivna i Sverige, för undervisning som följer aktuella svenska kursplaner. Författarna som nomineras ska ha en pågående utgivning. Därtill eftersöker juryn följande:

  • gedigna författargärningar till verk som oavsett format – analoga, digitala eller en kombination av dessa – har fått genomslag, betydelse och stor användning inom sitt område.
  • författare som utvecklat nyskapande/innovativa läromedel/kurslitteratur.
  • författare som visar en god förankring i relevant och aktuell forskning beträffande ämnesinnehåll och didaktik. För kurslitteratur är forskningsförankring inom aktuellt ämnesområde särskilt betydelsefullt.

Juryn vill betona att välgrundade motiverar är av stor vikt. Se därför till att motivera väl varför den eller de författare ni nominerar gjort sig förtjänt av priset. Hur väl är författarnas verk anpassade till kurs- och läroplan? Vad får författarens verk att sticka ut? Vilken eller vilka författare anser ni har skapat något med det lilla extra?

Läs mer och nominera via Läromedelsförfattarnas hemsida, länk öppnas i ny flik.