Vet du någon som gör en extra insats för personer med syn- eller läsnedsättning? Mellan 15 april och 15 augusti kan du nominera till  Läsguldet – tillgänglig läsning för alla.

Priset delas ut varje år till någon som gjort insatser för tillgänglig läsning. Till exempel läsfrämjande insatser för personer med synnedsättning, personer som är nya i svenska språket eller andra som har svårt med läsningen. Priset delas ut av av myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Vinnaren får 25 000 kronor som ska användas för att sprida läsglädje. Priset delas ut på Kulturrådets årliga läsfrämjandeträff i början av december 2024.  Läsguldet 2023 tilldelades folkbibliotekarien Britt-Inger Rörborn och specialläraren Kristina Göransson för deras arbete med bokcirkeln EPA book club.

Nominera och läs mer på MTM:s webbplats.

Foto: Bild på Lynn Alpberg, 2022 års vinnare av Läsguldet.