Fram till 15 mars kan du nominera till Svenska Akademiens bibliotekariepris. Priset utdelas till bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek.

Svenska Akademiens bibliotekariepris har delats ut årligen sedan 2005. Prissumman är 50 000 kr till bibliotekarien samt 30 000 kr till dennas arbetsplats. Priset ska utdelas till bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort ”värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur”.

Från och med 2023 har Svenska Akademien utökat till två priser. Ett som riktar sig till folkbibliotekarier och ett som riktar sig till skolbibliotekarier. Priserna bereds av en arbetsgrupp bestående av en ledamot av Svenska Akademien, två sakkunniga samt en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. När färdigt förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i Göteborg.

Välkommen att nominera din kandidat! Nomineringen bör vara insänd senast den 15 mars. Endast nu yrkesverksamma bibliotekarier kan komma ifråga. Observera också att den som nomineras inte får vara vidtalad i förväg.

Nominera via Svenska Akademiens hemsida, länk öppnas i nytt fönster.

Foto: Bild på Lillemor Åkerman, en av 2023 års pristagare av Svenska Akademiens biblitoekariepris.