Nordic Libraries Annual är en årlig internationell konferens som undersöker aktuella teman om folkbibliotek och biblioteksutveckling.

Nordic Libraries Annual äger rum den 2-3 november 2022 i centralbiblioteket i Oodi i Helsingfors. Det mesta av programmet streamas även online. Årets tema för konferensen är läskunnighet, bibliotek och civilsamhället.

Bibliotek stödjer läskunnighet under en persons livstid. Läskunnighet är kontinuerlig, livslångt lärande och läsövning, utan att glömma läsglädjen. Läsning och läskunnighet har speciella effekter på välbefinnandet. Läsning och läskunnighet främjar delaktighet i kultur och samhälle, skapar trygghet och stärker demokratin.

Konferensen kommer att reflektera över hur läsningen har förändrats.

Här kan du se hela programmet, öppnas i nytt fönster!

Välkommen till Helsingfors i november!

Photo: Kuvio