Nordic Libraries Annual är ett internationellt evenemang arrangerat av biblioteksväsendet inom de finländska regionförvaltningsverken. 

Temat för den första konferensen Nordic Libraries Annual är hållbar utveckling. Vi närmar oss temat ur olika synvinklar och via en mångsidig sakkunskap. I programmet ingår två keynote-föreläsningar och presentationer om hållbar utveckling i de nordiska länderna. Dessutom får vi höra om finländska utvecklingsprojekt och bästa metoder på bibliotek. Presentationerna är på engelska, men kommentarer och frågor kan ställas på nordiska språk.  

Programmet genomförs helt och hållet som en webbkonferens på grund av den rådande COVID-19-pandemin.

Deltagandet i konferensen är gratis. Man kan anmäla sig ena eller båda dagarna.

Programmet:

 Årets program (ny flik)  

Anmäl dig senast den 30 oktober nedan

Anmälan 

För mer information:

 nordiclibrariesannual@avi.fi   

#nordiclibraries2020 

Till Facebook-sidan:

Nordic Libraries Annual  Facebook