Den 10–12 oktober äger den 13:e Nordill-konferensen rum i Umeå.

Libraries without borders? – The changing role of information and media supply

Årets tema är informations- och medieförsörjning i förändring, på vilka sätt kan vi vägleda och stödja våra användare och hur kan vi undvika hinder och problem? Fokus ligger på digitalisering och åtkomst av digitaliserat material, medieförsörjning, källkritik och informationsfrihet.

Anmälan är öppen nu. Rabatterat pris fram till 22 juni.
Till anmälan (nytt fönster)

Välkommen till Umeå i oktober!

I samarbete med Karolinska institutet Universitetsbiblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Länsbibliotek Dalarna och Regionbibliotek Norrbotten.

Foto: Ann Vidmark