Vartannat år anordnas en gemensam nordisk konferens om medieförsörjning och resursdelning. I år hålls den i Sverige och det är Umeå som står som värd denna gång.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är arrangör tillsammans med Kungliga biblioteket. I planeringsgruppen ingår även representanter från Lunds universitetsbibliotek, Karolinska institutets bibliotek, Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Västerbotten och Regionbibliotek Norrbotten.

Föreläsarna kommer från många länder och programmet är gediget. Temat är ”Libraries without borders? – the changing role of information and media” och innehållet formuleras så här: Frågan om open access, fjärrlån av elektroniskt material och hur digitalisering påverkar hela samhället berör oss alla. Vi vill belysa aktuella tankar, idéer och problem kring demokrati och tillgång till information. Biblioteken försöker vara utjämnande och har som mål att förse användarna med efterfrågade medier. Digitalisering sägs vara lösningen på alla problem, men upphovsrätt och system begränsar ofta tillgången. Hur ser det ut ur ett användarperspektiv? Vilka förväntningar finns hos allmänheten? Om information är en förutsättning för kunskap, blir tillgången till information avgörande – hur kan biblioteken bidra? Hur värnar vi demokrati och jämlik tillgång?  Och varför är det viktigt att biblioteken kan dela information?

Mer info: www.nordill2018.se eller http://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/

Till anmälan