Välkommen till ett webbinarium den 7 september där forskningsrapporten ”Steget före i folkbiblioteket” presenteras.

Hur håller sig biblioteksmedarbetare à jour med sin omvärld? Vad är angeläget att bevaka och hur omsätts det sedan i arbetet? Det är frågor som forskarna Jenny Lindberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening och Ola Pilerot har försökt besvara genom studien ”Steget före i folkbiblioteket – En studie om omvärldsbevakning på svenska folkbibliotek”. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag för både folkbiblioteken och de regionala biblioteksverksamheterna. Här kan du ta del av rapporten. Läs även Svensk biblioteksförenings intervju med forskarna om rapporten här, länk öppnas i ny flik.

Arbetet har samfinansierats av de regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Örebro och Östergötland.

Ingen anmälan behövs. Läs mer och delta i webbinariet här, länk öppnas i ny flik.