Harry Lankreijer, lektor vid Lunds universitet, föreläser om ICOS, en europeisk forskningsinfrastruktur som samlar in och distribuerar högkvalitativa växthusgasdata från 140 olika forskningsstationer i Europa.

ICOS samlar in alltifrån växthusgasflöden i terrestra ekosystem och hav till växthusgaskoncentrationer i atmosfären. Carbon Portal är ICOS virtuella datacenter, där observationsdata och forskningsprodukter tillgängliggörs och där alla som vill kan ta del av data och använda dem på det sätt man anser lämpligt. Det enda som behövs är att man som användare accepterar att följa en datalicens.

Presentationen handlar om hur ICOS arbetar med att göra forskningsdata tillgängliga med hjälp av de så kallade FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Harry Lankreijer är lektor på Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet och verksam på ICOS Carbon Portal.

Föreläsningen är del av bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Där du kan följa olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet