Uppsala universitet bjuder in till en öppen föreläsning under titeln ”Folkbibliotekens demokrati- och folkbildningsuppdrag – vad betyder det på 2000-talet?”.

Vid vinterpromotionen utses Ragnar Audunson till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, av den anledningen anordnas en öppen föreläsning. Evenemanget vänder sig till intresserade vid hela universitetet och är även öppet för allmänheten (ingen föranmälan krävs). Föreläsningen hålls på skandinaviska.

Om föreläsningen

Offentligt finansierade folkbibliotek började utvecklas i de nordiska länderna kring sekelskiftet 1900. I föreläsningen kommer Ragnar Audunson att belysa hur folkbibliotekens demokrati- och folkbildningsuppdrag utformats och utvecklats under 1900-talet och diskutera detta samhällsuppdrags relevans idag. Ragnar Audunson är professor emeritus i bibliotek- og informasjonsvitenskap vid Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet (OsloMet).

Efter föreläsningen kommer även en ny nordisk antologi som anknyter till föreläsningens tema kort att presenteras: Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective (2023). Antologin finns tillgänglig digitalt genom Uppsala universitetsbibliotek.

Program

15.15                Introduktion, Kerstin Rydbeck, Inst. För ABM.

15.30–17.00     Föreläsning, Ragnar Audunson: Folkebibliotekenes demokrat og folkeopplysningsoppdrag – hva betyr det på 2020-tallet?

17.00–17.15     Bokpresentation, Kerstin Rydbeck: Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective (2023).

17.15–18.00     Mingel med förfriskningar utanför Ihresalen.

Läs mer om evenemanget här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Oscar Ekholm Grehn, Unsplash.