Torsdagen den 2 maj anordnar Kungliga biblioteket, KB, en konferens om öppen vetenskap i Sverige.

Med anledning av att de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap presenterades av KB för Utbildningsdepartementet i januari 2024 anordnas en konferens kring den fortsatta utvecklingen av öppen vetenskap i Sverige.

Medverkande i konferensen är bland andra Katarina Bjelke, generaldirektör Vetenskapsrådet, Hans Adolfsson, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och rektor för Umeå universitet samt Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till de som arbetar beslutsfattande eller med strategiska frågor vid forskningsutförande och forskningsfinansierande organisationer, men också till forskare och de som arbetar praktiskt med frågor kring öppen vetenskap.

Läs mer om konferensen och anmäl dig via Kungliga bibliotekets webbplats.