EBSCO Systems Swedish User Group bjuder in till ett öppet möte för alla som är intresserade av frågan om GDPR och OSL inom biblioteksverksamhet.

Tid:               10 februari 2022 12.00-14.00

Plats:             Via zoom på denna länk: https://ltu-se.zoom.us/j/62877912756?pwd=Z1hHV2RjOHZJVUZUbzFlcFREU1pPQT09 (lösenord: 1492)

Kostnad:       Ingen kostnad

Den europeiska dataskyddsförordningen (DSF, på eng. förk. GDPR) tvingar samtliga medlemsstater inom den Europeiska Unionen att aktivt reglera hur personuppgifter används och hanteras inom staten, dess myndigheter och dess registrerade organisationer/näringsliv (https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen).

Biblioteksverksamheten använder sig av stora mängder personuppgifter i hanteringen av tjänster för låntagare, forskare, studenter, anställda och allmänhet. Personuppgifter innehar inom EU ett särskilt skydd då det räknas som särskilt skyddsvärd och känslig information – information som utgår från och tillhör medborgarens privata sfär och som kan, om den sprids, ofrivilligt exponera personliga övertygelser, politisk hemvist eller andra aspekter av privat natur. Till detta kommer att information om just biblioteksvanor i Sverige omfattas av särskilda sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), för att skydda var enskilds rätt till fri informationsinhämtning.

Ingen anmälan behövs. Var vänlig anslut fem minuter innan mötesstart. Ansluter du till zoomlänken så accepterar du att din inloggning registreras och din närvaro visas för övriga medlemmar. Mötet spelas inte in och hålls i huvudsak på svenska.

Läs mer om EBSCO Systems Swedish User Group på https://www.ub.lu.se/ebsco-systems-swedish-user-group

Dagsprogram 10 februari 12.00-14.00

12.00-12.05   Välkomnande av Cilla Öhnfeldt, ordförande i EBSCO Systems Swedish User Group, Stockholm UB

12.05-12.25   Jerker Rydén, senior legal advisor vid Kungliga Biblioteket, berättar om juridiken och GDPR – vad hände sen/hur har det påverkat oss

12.25-12.40   Paus

12.40-13.10   Amelia Andersdotter, fd. led. Europaparlamentet (piratpartiet) samt ordförande i föreningen dataskydd.net, berättar om DSF och OSL och dess konsekvenser

13.10-13.15   Paus

13.15-13.45   Diskussion om GDPR/OSL-frågor som kommit in i chatten eller som lyfts direkt till experterna.

13.45-14.00   Avslutning av Cilla Öhnfeldt