Välkommen till ett webbinarium där strukturell rasism inom biblioteksväsendet diskuteras.

Biblioteksanställda i Sverige speglar inte befolkningen. Inom akademikerkåren och i arbetskraften i stort är andelen utrikesfödda 23 respektive 24 procent. För bibliotekarier och arkivarier är den siffran 10 procent. Det är lägst andel av alla yrkesgrupper som fackförbundet DIK samlar. Erfarenheter av särbehandling och diskriminering drabbar personal med utomeuropeisk bakgrund inom biblioteksväsendet och har långtgående effekter på rekrytering både till utbildningar och arbetsplatser. I förlängningen slår detta tillbaka på bibliotekens betydelse som samhällsinstitution.

Bibliotekarieprofessionen kan behöva ett teoretiskt och etiskt ramverk för att diskutera och hantera orättvisor i samhället och på biblioteken. Vilka vittnesmål tas om hand, och inte? Vilka normer ligger till grund för tolkningar kring orättvisor?

Välkommen på ett webbinarium med Barakat Aldammad, bibliotekskonsulent i VGR, Södertörns högskolas Pamela Schultz Nybacka och Milia Rahman Olsson. Vi tar upp frågor om strukturell rasism inom biblioteksväsendet med utgångspunkt i deras paper ”Prata om orättvisa på bibliotek? Ett filosofiskt ramverk inför framtiden”, som publicerades vid konferensen Mötesplats Profession-Forskning 2022.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet nedan. Sista anmälningsdag är 14 maj.

Anmäl dig här