Välkommen till en heldagskonferens där du får ta del av hur Läsa för integration arbetar läs-, litteratur- och kulturfrämjande.

I programmet finns bland annat forskare och kulturarbetare som lyfter olika aspekter av läsning, språk och skapande. Du får också ett eget exemplar av den nyutkomna boken ”Läsa för integration – en metodhandbok” som beskriver Läsa för intergrations metod och arbetssätt.

Konferensen riktar sig till dig som är pedagog, bibliotekarie, verksam i idéburen sektor, politiker och tjänstemän från offentlig sektor och/eller på andra sätt arbetar med läsfrämjande, folkbildning, demokrati, delaktighet, integration och barns rätt till meningsfull fritid.

Anmälan görs till info@lasaforintegration.se senast 9 maj 2018.

Vidare information och program (pdf i nytt fönster)

Läsa för integrations webbplats (nytt fönster)